Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

I över 80 år har vi arbetat med att hitta de rätta byggskivorna från de bästa producenterna runt om i världen. Idag arbetar vi aktivt för en mer hållbar byggbransch. Vi strävar efter att minimera vår negativa påverkan och öka vår positiva inverkan på naturen och samhället.

Genom medvetna och väl genomtänkta val av producenter och material vill vi använda naturens resurser på ett ansvarsfullt sätt. För oss är det en självklarhet att agera med respekt för människor och miljön samt att vara ett stabilt, lönsamt och inspirerande företag för våra anställda och för samhället. Att ta ansvar för miljön genomsyrar hela vår verksamhet, från det interna arbetet till relationen med våra kunder.

Läs mer på vår hållbarhetssite

 

 

Våra fokusområden

  

              Miljö, löv             Omtanke - Hjärta

 

Spårbarhet           Medvetna Materialval          Omtanke

 

Våra prioriterade mål

 

Exempelbild

 

Miljö och kvalitetscertifierad verksamhet

Vi har sedan maj 2009 varit certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001:2008 och miljöstandarden ISO 14001:2004, vilket hjälper oss att garantera en hög produkt- och verksamhetskvalitet. Vi arbetar kontinuerligt med förbättringar och befinner oss sedan juni 2013 i helt nya, energieffektiva och moderna lokaler, där arbetsmiljö och miljön har stått i fokus. Genom denna syn på vårt arbete återvinner vi det mesta i den interna verksamheten genom att källsortera, allt från matavfall till förpackningsemballage.

Läs mer om vårt hållbarhets-, miljö- och kvalitetsarbete i vår hållbarhets- och miljöpolicy samt i vår kvalitetspolicy.

Hållbarhetsrapport 

I vår hållbarhetsrapport redogör vi för hur vi arbetar med miljö och sociala frågor, personal, respekt för mänskliga rättigheter och mycket mer. Vi gör det på ett lite annorlunda sätt. Vi har svarat på 12 frågor om vårt hållbarhetsarbete, utifrån vad vi tror våra intressenter verkligen vill veta.

  HÅLLBARHETSRAPPORT >>

 

Code of Conduct och policy  

Vår Code of Conduct och policy sätter riktlinjen för hur BOA bedriver en hållbar och kvalitetsorienterat verksamhet.

 

CODE OF CONDUCT    HÅLLBARHETSPOLICY     KVALITETSPOLICY

Hållbarhetsprestanda

 Fördjupa dig i vår hållbarhetsprestanda. CDP är en organisation och rapporteringsplattform som utvärderar och poängsätter företags klimatarbete och åtgärder för att motverka klimatkriser.

HÅLLBARHETSPRESTANDA VIA CDP >>

 

Våra certifikat

Vi är sedan 2009 certifierade enligt miljö- och kvalitetsledningssystemen ISO och 14001 och 9001 och har certifikat för hållbara skogsbruk enligt  FSC® och PEFC™ .

ISO 14001    ISO 9001    FSC®     PEFC™