Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

Objekt

VÄLJ RÄTT SKIVA TILL RÄTT DEL AV BYGGET OCH TJÄNA FLIS!

Tack vare vår kostnadsfria tjänst BOA Objekt kan du bygga bättre hus och tjäna mer tid och pengar. 

Detta gör du genom att ta tillvara på den kompetens som finns hos en som bara fokuserar på att leverera rätt skivor till rätt del av bygget. Nämligen BOA.

Våra skivcoacher hjälper dig att göra ett smart materialval genom att väga in olika aspekter för att kunna erbjuda de bästa skivorna till just dig och ditt bygge. Att göra ett smart materialval som är hållbart är av största vikt för att bygga hälsosamma och bestående byggnader som möter de krav som ställs på marknaden.

Ett smart och hållbart materialval är för oss en byggskiva som uppfyller kemikaliekraven i BASTA, Sunda Hus och Byggvarubedömningen, den kommer från skogsbrukscertifierade skogar och är spårbarhetscertifierad enligt FSC® eller PEFC™. Denna skiva är självklart av bästa kvalité där det finns en hög återvinnings- och återanvändningsfaktor.

Fråga oss om vilka skivor som är certifierade enligt FSC ® respektive PEFC ™.

Ett smart och hållbart materialval är även ett val av skiva som tar hänsyn till ekonomiska och ergonomiska perspektiv, genom att välja skivor som medför så lite spill och monteringstid som möjligt, och som är lättare att lyfta och montera. Detta bidrar till en bättre boendemiljö, närmiljö och ett bättre klimat.

Med hänsyn till dessa egenskaper väljer du en skiva som platsar i framtidens byggnader, som bidrar till en bättre boendemiljö, närmiljö och ett bättre klimat.

Det är vad vi kallar ett smart och hållbart materialval!

 

Ta gärna kontakt med någon av våra Skivcoacher så kommer vi och besöker ert byggföretag eller projekt tillsammans med någon av våra återförsäljare.
Vi deltar gärna i diskussioner i både planeringsskede som i start eller projektmöten. 

Våra Skivcoacher