Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

Medvetna Materialval

Livscykelanalyser och produkterbedömningar är en viktig del av vårt arbete med att 
säkerställa att våra kunder får en skiva med sån liten miljöpåverkan som möjligt.

MEDVETNA MATERIALVAL FÖR EN HÄLSOSAM INOMHUSMILJÖ

Vi ställer höga krav på redovisning av produktinnehåll och produktens klimatpåverkan genom hela dess livscykel.

Det gör vi genom oberoende produktbedömningar av en tredje part.

Vi låter erkända bedömningssystem granska våra produkter, så som BASTA, Sundahus, Byggvarubedömningen och Svanens Husproduktsportal.

    Våra produkters klimatpåverkan redovisar vi genom livscykelanalys i form av miljövarudeklarationer (EPD).

 

Här finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTAs högt ställda krav på kemiskt innehåll. Endast produkter som klarar kraven får registreras.

I databasen finns bedömda produkter utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i 5 klasser A, B, C+, C- och D där A är bästa betyg.

Här finns bedömda produkter utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i 3 klasser: Rekommenderas, Accepteras och undviks

 

PRODUKTER I SVANENS BYGGPORTAL

Vi har listade produkter i Svanens byggportal. De listade produkterna kan användas i Svanenmärkta projekt för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola. Mer information finns här>>.