Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

Medvetna Materialval

Livscykelanalyser och produktbedömningar är en viktig del av vårt arbete med att 
säkerställa att våra kunder får en skiva med sån liten miljöpåverkan som möjligt.

MEDVETNA MATERIALVAL FÖR EN HÄLSOSAM INOMHUSMILJÖ

Vi ställer höga krav på redovisning av produktinnehåll och produktens klimatpåverkan genom hela dess livscykel.

Det gör vi genom oberoende produktbedömningar av en tredje part.

Vi låter erkända bedömningssystem granska våra produkter, så som BASTA, Sundahus, Byggvarubedömningen och Svanens Husproduktsportal.

EPD logo logga    Våra produkters klimatpåverkan redovisar vi genom livscykelanalys i form av miljövarudeklarationer (EPD).

 

Basta logo

Här finns bygg- och anläggningsprodukter som klarar BASTAs högt ställda krav på kemiskt innehåll. Endast produkter som klarar kraven får registreras.

Sundahus logo logga

I databasen finns bedömda produkter utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i 5 klasser A, B, C+, C- och D där A är bästa betyg.

Byggvarubedömningen logo logga

Här finns bedömda produkter utifrån sitt dokumenterade kemiska innehåll. Bedömningarna delas upp i 3 klasser: Rekommenderas, Accepteras och undviks

 

PRODUKTER I SVANENS HUSPRODUKTPORTAL

Vi har listade produkter i Svanens husproduktportal. De listade produkterna kan användas i Svanenmärkta projekt för Småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola. Mer information finns här>>.