Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

förstoringsglas på jordglob

Spårbarhet

99 % av vår volym av träbaserade skivor levereras med
spårbarhetscertifiering för hållbara skogsbruk.

VI LEVERERAR SPÅRBARHETSCERTIFIERADE PRODUKTER

Vi lägger stor vikt vid spårbarheten för våra produkter.

Genom riskbedömningar, tredjepartscertifieringar och löpande kontroller kan BOA säkerställa att träråvaran kommer från ansvarsfullt brukade skogar där återplantering är en viktig del av produktionen.

Vi har även ett utbud av icke-träbaserade byggskivor, där fokus istället ligger på dokumenterad och certifierad hållbar produktion.

Våra certifikat:  FSC®   PEFC™                       

 

EU:s timmerförordning är bra för miljön.

Från och med den tredje mars 2013 är det olagligt att släppa ut olagliga avverkade trävaror inom EU. Förordningen innehåller även krav att det företag som tar in trävaror till EU ska kunna dokumentera och spåra varornas ursprung.


Timmerförordningens krav på verksamhetsutövare

Den som placerar virke eller trävaror på EU:s marknad för första gången är enligt förordningen verksamhetsutövare och ska uppfylla förordningens krav. Det innebär att både importörer, svenska skogsägare och köpare av stående svensk skog måste följa bestämmelserna i förordningen.


Timmerförordningens krav på handlare

Den som köper och säljer virke eller trävaror som redan finns på EU:s marknad är enligt förordningen handlare och behöver endast uppfylla vissa krav i förordningen. BOA följer naturligtvis EU:s timmerförordning och tar sitt fulla ansvar som handlare och även i några fall som operatör.

Läs mer om detta hos Skogsstyrelsen