Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

Hållbarhet - Tema plywood från Brasilien 

Trots att Sverige till ytan består av nästan 70% skog *1 importerar vi många av våra produkter från andra länder då det saknas tillräcklig inhemsk produktion. 

Som distributör säkerställer vi att Svensk Byggindustri får de produkter som krävs för en Hållbar byggnation.

Samtidigt svarar skogsindustrin för 12 procent av svensk industris totala sysselsättning och förädlingsvärde*2. Merparten av skogsnäringens produkter i Sverige går på export – cirka 80 procent. *2

BOA har som del av sin hållbarhetsstrategi valt att främja seriösa aktörer i områden utan skyddad skog. All vår plywood kommer från just sådana aktörer med verksamhet i Brasilien. Brasilien är ett stort land och är till ytan nästan 19 gånger större än Sverige och är en stor exportör av virke och träbaserade produkter.  

Ett av BOA:s hårdaste krav är att råvaran ska komma från hållbara skogsbruk!  BOA:s producenter har sin hemvist i delstaterna Parana och Santa Catarina i södra Brasilien, där de även inhämtar virket som behövs i deras produktion.

 

*1 Källa: SBC, 2022
*2 Källa: Skogsindustrierna, 2022

Brasilien är ett stort land och är till ytan nästan 19 gånger större än Sverige. I norra Brasilien finns regnskogen Amazonas som är världens mest artrika regnskog och sträcker sig över flera länder. BOA:s producenter är alla verksamma i södra Brasilien, 220 mil från närmsta regnskog – nästan två gånger Sveriges längd. 


En grundförutsättning för samarbete är att de företag vi gör affärer med ska dela våra företagsetiska värderingar. Innan vi kan godkänna en ny producent görs en omfattande riskanalys bestående av en Due Diligence enligt Timmerförordningen (EUTR), vilken kompletteras med BOA:s egna producentkrav. Vår riskanalys innefattar en kontroll av flertalet dokument och certifikat som ska intyga produktens egenskaper och innehåll, samt producentens uppfyllnad av internationella och lokala lagar och förordningar. När producenten godkänts kontrolleras den första leveransen noga. Regelbunden kontakt samt fysiska platsbesök försäkrar oss sedan om att producenten fortsätter att möta våra hårda krav på hållbarhet och kvalitet.

 

BOA:S GRUNDKRAV FÖR VÅRA PRODUCENTER:

  • Signering av BOA:s Code of Conduct
  • Godkänd Due Diligence enligt Timmerförordningen (EUTR)
  • Uppfyllnad av lokala lagar och förordningar
  • Bevis på att trädslaget inte klassas som skyddat enligt CITES
  • Bevis på var virket härstammar från samt avverkningstillstånd
  • Spårbarhetscertifiering enligt FSC® (C122449) eller PEFC™ (PEFC/05-37-161)
  • Emissionscertifikat med godkänd VOC-test (M1 eller E1)
  • Uppfyllda kriterier enligt flertalet byggvarubedömningar och miljöcertifieringar för fastigheter
  • Framtagen EPD (miljövarudeklaration) senast 2023

Transporten av plywoodskivorna görs med hjälp av båt och tåg. Skivorna når oss via Gävle Hamn där de lastas om och slutligen anländer till terminalen i Rosersberg, ett stenkast från BOA:s huvudkontor och lager. För att begränsa transportens påverkan på klimatet används biobränslen och sedan 2021 klimatkompenseras även sträckan i samarbete med vår  transportör CMA CGM.

Vi på BOA är experter på att hitta seriösa producenter ute i världen. Vi har jobbat med skrivmaterial från världens alla hörn i över 80 år. Det gör att vi har stor erfarenhet av rollen som  importör och distributör och vet var vi kan hitta de rätta byggskivorna för svensk byggindustri.