Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

 

Ny hållbarhetsrapport ute nu

Rapporten innehåller allt detta:


- Hållbarhetsutmaningen i bygg- och fastighetsbranschen

- Våra största hållbarhetsutmaningar

- Vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål

- Våra tre fokusområden

- Vårt samarbete med Rädda Regnskog

- Hållbarhetsprestanda och nyckeltal

- Grönare sjötransporter

- Vårt miljö- och kvalitetsledningssystem

- Könsfördelning bland anställda, ledning och styrelse

- Plywood från Brasilien

 Läs hållbarhetsrapporten här 

 
Syftet med rapporten har varit att på ett trovärdigt sätt kunna redovisa hur vi som organisation arbetar mot en hållbar utveckling.