Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

 

Fantastiska resultat på certifierade skivmaterial!

 

 

Vi fortsätter att leverera mer än 99% av vår försålda volym av träbaserade skivor med spårbarhetscertifiering för hållbara skogsbruk även under 2020. Det är vi mycket stolta över!

Precis som tidigare år har vi arbetat tydligt med kravställning mot våra producenter och kan konstatera att arbetet lönat sig.

Vi har varit spårbarhetscertifierade för hållbara skogsbruk sedan 2014 och har under resans gång ökat våran volym av certifierat trä. Det har vi gjort genom byte av produkter och producenter där det har behövts och även uppmuntrat producenter att tillhandahålla certifierade produkter. Det känns mycket bra att vi kan tillgodose marknadens efterfrågan på spårbarhetscertifierat trä för hållbara skogsbruk.

Våra certifikat för hållbara skogsbruk hittar ni här.

PEFC   FSC