Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

 

Vår Hållbarhets- och Kvalitetsansvarige intervjuades nyligen av Sustainergies. Sustainergies skapar möjligheter för studenter att jobba med hållbarhet i praktiken och bidrar till att stärka kompetensen om hållbarhet.

 

Vilhelm Broman är Hållbarhet- och kvalitetsansvarig på BOA. Med en masterexamen i Environmental Economics and Management har Vilhelm haft flera tjänster inom bygg- och fastighetsbranschen med inriktning mot hållbarhet, och har sedan ett par månader tillbaka arbetat på BOA. Ett arbete i en bransch i ständig utveckling och med högt tempo uppger han som något som passar honom väl.


Vad fick dig att vilja jobba med hållbarhet?

Först och främst är det ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat och som jag brinner för. Framför allt för den miljömässiga delen efter att ha spenderat mycket tid i skärgården, omgiven av Östersjön som i flera år varit ett hav i kris. Ens uppväxt påverkar ju ofta ens senare intressen och beslut i livet.

Jag är företagsekonom i grunden och har valt att utbilda mig inom, och nu arbeta med företagshållbarhet. Det som driver mig här är att se till att hållbarhetsarbetet bidrar till företagets tillväxt och vinst. Hållbarhet måste vara lönsamt, annars kommer få företag att på riktigt göra hållbara investeringar och prioriteringar.

Jag tycker även att företagshållbarhet är ett dynamiskt område med en filosofi som passar mig. Idéer och arbetssätt förändras (förbättras) konstant och mål, strategier och aktiviteter är långsiktigt baserade och ska genomsyra hela organisationens värdekedja. Att det också är ett område som har framtiden för sig behöver man nog inte längre säga.

Vad arbetar du med på daglig basis?

Som Sustainability and Quality Manager är mitt övergripande ansvar att leda BOA:s hållbarhets- och kvalitetsarbete. BOA insåg tidigt fördelarna med ett ambitiöst hållbarhetsarbete och hade redan kommit väldigt långt när jag började. Mitt mål är att ta det arbetet till nästa nivå genom att identifiera nya hållbara mål och strategier. En av grundpelarna i ett framgångsrikt hållbarhetsarbete är ständiga förbättringar, även mitt arbete kretsar mycket kring.

När det kommer till det dagliga arbetet skiljer det sig mycket från dag till dag, vilket bidrar starkt till varför jag trivs så bra i min roll. Eftersom hållbarhets- och kvalitetsarbetet sträcker sig över hela verksamheten så innebär det att jag arbetar med olika dagliga uppgifter eller långsiktiga projekt med alla olika avdelningar och har en kontinuerlig dialog med både våra leverantörer och kunder, andra viktiga intressenter.

”Vi lyssnar ständigt på våra kunder och andra intressenters önskemål och krav på hållbarhet, vilka förändras konstant. Lika viktigt är det att vi har ett nära samarbete med våra underleverantörer för att kunna säkerhetsställa att den hållbarhet och kvalitet vi levererar överstiger de redan tuffa krav som ställs inom branschen. Så det gäller att ha koll på hela värdekedjan – från skog till hem, som vi brukar säga."

Vad är mest utmanande/givande i din roll?

Det mest givande i min roll är nog att den ger mig möjligheten att få arbeta inom i stort sett alla delar av företaget. Jag har ett nära internt samarbete med alla våra olika avdelningar och externt med både kunder, leverantörer, samarbetspartners, myndigheter etc. Som företagsekonom är det både spännande och lärorikt. Jag tycker att ens eget arbete blir roligare när man ser helheten i företaget.

Sen är det väldigt kul att få arbeta med hållbarhet i en så stor bransch. Bygg- och Fastighetsverksamhet är den största industrin i Sverige sett till antal företag per bransch. Som leverantör av byggmaterial är vi en viktig spelare i den industrin och för mig som hållbarhetsansvarig finns det därför stor möjlighet att påverka att den hållbara utvecklingen går åt rätt håll.


Vilken är den största lärdomen du fått från din tjänst hittills?

Hur stor skillnad ordning och reda i ett företag gör. Det kan låta tråkigt men ordning och struktur gör det enklare att samarbeta och höjer effektiviteten. Vissa tänker att det skulle hämna kreativitet och innovation men jag tycker tvärtom. Har man ordning och reda kan man istället ägna sig åt andra, mer spännande och roliga saker.


Var det något som överraskade dig/någon fördom som visade sig vara helt fel?

Jag överraskades när jag insåg hur långt svensk bygghandel ändå har kommit på kort tid när det kommer till hållbarhet. På bara några år har hållbarhet gått från att vara något en mindre andel företag profilerade sig inom till en hygienfaktor som är i stort sett alla leverantörer av byggvaror är tvungna att förhålla sig till. Det är därför väldigt roligt att vara hållbarhetsansvarig på ett bolag som gjorde sin hållbara satsning för över tio år sedan och där företagshållbarhet är en självklar del av företagskulturen.

En fördom som jag hade som student var att det skulle vara den äldre generationen som är mest motvillig till hållbara förändringar. Den fördomen slogs det hål på rätt tidigt. Numera ser jag andra faktorer som avgörande för hur pass framgångsrikt ett hållbarhetsarbete blir, exempelvis kulturen, ledningens intresse och kommunikationen.


Vad har du för tips till de som vill utbilda sig inom eller börja arbeta med hållbarhet?

Hållbarhetsbranschen är väldigt dynamisk och står konstant under förändring. Det gör att akademin inte alltid hinner hänga med. Därför är mitt tips att inkludera så mycket praktik som möjligt under eller vid sidan om utbildningen, för att komma så nära arbetsmarknaden som möjligt. Därför blir ju också mitt tips att engagera sig i Sustainergies som hjälp på vägen.