Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

Hållbarhet - Tema Grönare sjötransporter 

 

Vi har producenter runt hela världen, vilket skapar utmaningar inom vårt hållbarhetsarbete.
Här delar vi med oss om hur vi jobbar för att minska vår klimatpåverkan.

 

BOA har producenter runt hela världen, vilket skapar utmaningar inom vårt hållbarhetsarbete. När det kommer till våra indirekta utsläpp består dessa till mycket
stor del av just transportrelaterade utsläpp. Många av våra skivor når oss från olika länder via båt. Skivorna lastas från producenten och når till slut Gävle hamn. Därefter lastas de om och går via tåg till vår terminal i Rosersberg – enbart ett stenkast från vårt lager och huvudkontor. Den största transportsträckan innefattar med andra ord transporten via sjö. Ett av våra tre fokusområden innefattar ett långsiktigt mål om att begränsa våra transportrelaterade utsläpp. Av den anledningen genomför vi med start 2021 ett projekt tillsammans med en av våra transportörer, CMA CGM. Målet med projektet var att minska våra utsläpp genom användandet av mer miljövänligt bränsle, samt genom klimatkompensation.

Satsningen på grönare sjötransporter innebär att våra transporter görs med hjälp av miljövänligare bränslen i form av biobränslen och naturgas.*

Vi använder oss även av andra former av transporter, där möjligheterna till gröna bränslen ofta inte finns. Därför har vi valt att även inkludera klimatkompensation för att begränsa  klimatpåverkan för dessa transporter. Klimatkompensation innebär helt enkelt att vi investerar i projekt utanför vår verksamhetsgräns, med målet att kompensera för de utsläpp vår verksamhet orsakar. 

BOA har valt att klimatkompensera genom bidrag till projekt kopplade till främjandet av förnyelsebar energi. Under 2021 har vår investering gått till utvecklandet av en vindkraftspark. Vindkraftsanläggningen kommer att kunna generera 150 MW förnyelsebar energi. Projektet har valts ut av CMA CGM och är ett av flertalet projekt runt om i världen som ligger till grund för klimatkompensation.


* I praktiken kan vi inte försäkra oss om detta gäller just våra transporter. Istället kan det gröna bränslet vi betalar för användas i andra rutter som
CMA CGM genomför. Detta beror helt enkelt på att utbudet av dessa grönare båtar fortfarande inte är tillräckligt stort.