Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

 

Schyssta byggskivor


Vi levererar hållbara byggskivor av hög kvalitet till svensk byggindustri och vill vara ett föredöme i branschen.

DET HÅLLBARA ALTERNATIVET
Hållbarhet för oss är ett helhetsgrepp om ansvar som innefattar att skapa långsiktiga lösningar ur såväl ekonomiska, ekologiska som sociala perspektiv och förädla dessa värden genom verksamhetsprocesserna.

“Våra investeringar och krafttag i hållbarhet kommer att skapa värde för alla”

FOKUS 2021-2023
Hållbara leverantörskedjor
– Uppföljning av producenternas hållbarhetsarbete på en mer detaljerad nivå för att påverka deras möjliga framsteg.
– Närmare kontakt med leverantörerna med hjälp av digitala möten eller leverantörsbesök när det är möjligt och nödvändigt.

Hållbara produkter
– Bearbeta producenter att använda återvunnet material i produkterna.
– Inköp av produkter med hög kvalitet och högt krav på hållbarhet, med utökad produktinformation i form av EPD och eBVB.
– Hjälpa kunder att göra smartare val av produkter som inte bara sparar tid utan också är mer hållbara materialmässigt.

Hållbara transporter
– Utreda möjligheten till en mer klimateffektiv transport med hjälp av tåg och båt framför bil genom hela transportkedjan.
– Övervaka och mäta klimatprestanda på de transporter BOA köper inrikes samt se över möjlighet gällande kravställning för miljöförbättrande åtgärder.

LÄS MER OM VÅRT HÅLLBARHETSARBETE HÄR »