Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

Möt Vilhelm - Vår hållbarhetsansvarig

BOA har sedan flera år en hållbarhets- och kvalitetsansvarig som på heltid ansvarar för att leda och samordna vårt hållbarhetsarbete.

Lär känna honom mer här under!

 • Vad innebär det att vara hållbarhetsansvarig?

  Mitt övergripande ansvar att leda BOA:s hållbarhets- och kvalitetsarbete. Eftersom hållbarhets- och kvalitetsarbetet sträcker sig över hela verksamheten så innebär det att jag arbetar med olika dagliga uppgifter eller långsiktiga projekt med alla våra olika avdelningar och har en kontinuerlig dialog med både våra producenter, kunder, och andra viktiga intressenter.

 • Vad är mest givande i din roll?

  Det mest givande i min roll är nog att den ger mig möjligheten att få arbeta inom i stort sett alla delar av företaget.
  Jag har ett nära internt samarbete med alla våra olika avdelningar och externt med både kunder, producenter, samarbetspartners, myndigheter, med mera.
  Sen är det väldigt kul att få arbeta med hållbarhet i en så stor bransch. Bygg- och Fastighetsverksamhet är den största industrin i Sverige sett till antal företag per bransch.
  Som leverantör av byggmaterial är vi en viktig spelare i den industrin och för mig som hållbarhetsansvarig finns det därför stor möjlighet att påverka att den hållbara utvecklingen går åt rätt håll.

 • Vilken är den största lärdomen du fått från din tjänst hittills?

  Hur stor skillnad ordning och reda i ett företag gör. Det kan låta tråkigt men ordning och struktur gör det enklare att samarbeta och höjer effektiviteten. Vissa tänker att det skulle hämna kreativitet och innovation men jag tycker tvärtom. Har man ordning och reda kan man istället ägna sig åt andra, mer spännande och roliga saker.

”Vi lyssnar ständigt på våra intressenters krav, vilka förändras konstant.
Lika viktigt är det att vi har ett nära samarbete med våra producenter för
att kunna säkerhetsställa att den hållbarhet och kvalitet vi levererar överstiger
de redan tuffa krav som ställs inom branschen. Så det gäller att ha koll på
hela värdekedjan – från skog till hem, som vi brukar säga.”