Group 3 Created with Sketch. Group 3 Created with Sketch.
search Created with Sketch.

 

Klimatfördelar med byggprodukter av trä


Här har vi listat några av alla fördelar som byggprodukter i trä har.

• Eftersom trä binder koldioxid och släpper ut syre, anses skog och användning av träprodukter vara en lösning på att minska CO2-utsläppen.

• När trä ruttnar eller dör frigörs det bundna kolet och släpps ut i atmosfären. Därför är det bättre för miljön att använda uppvuxen skog i bland annat byggmaterial. Avverkning av skog reducerar CO2-utsläppet.

• Träprodukter kan framställas med en låg förbrukning av fossila bränslen och en hög andel förnyelsebar energi. Detta bidrar till lägre utsläpp av växthusgaser under produktionen.

• Norska institutet för bioekonomi har rapporterat att produktionen av trämaterial bidrar mindre till växthuseffekten än jämförbara byggmaterial.

• När det gäller hållfastheten är trämaterialen relativt lätta, vilket ger miljöfördelar under transport.

Träprodukter har en lång livstid (eftersom det tas tillvara), och när livslängden är slut kan träet återanvändas eller återvinnas. Om livslängden förlängs med ett bra träskydd, ökar även bindningstiden.


Källa:
hunton.se/referenser/trebruk-gir-klimaet-en-fremtid/